מספר טלפון


5405280 - 03 בקל אורי
5405282 - 03 קרניאל רחל ועוזי
5405283 - 03 ספרן דוד וחיה
5405284 - 03 פקס) סגל) עמליה ואלעזר
5405285 - 03 טנא עפרה
5405286 - 03 (פקס) אמיתי א סוכנות ביטוח
5405287 - 03 כרמי דליה ואדיר
5405288 - 03 פיקר טובה ואוריאל
5405289 - 03 דניאל הארי