מספר טלפון


5405410 - 03 חביב לאון ושרה
5405411 - 03 אמבר שלמה
5405413 - 03 גושן שלמה ונילי
5405414 - 03 שועה שוקי
5405415 - 03 שוורץ ד"ר יוסף וסוניה
5405417 - 03 בנימיני מנצור
5405418 - 03 אמיר ניצה וישראל
5405419 - 03 שניאורסון ערגה ויעקב