מספר טלפון


5405490 - 03 גורשניק משה ורוזה
5405491 - 03 בן ארי שלמה
5405492 - 03 קובו שלמה
5405493 - 03 שושני תמר ויהושע
5405494 - 03 כותרים סרטי וידאו בע"מ
5405496 - 03 לביא שולמית
5405497 - 03 שאלתיאל אברהם
5405498 - 03 וסטרייך מאיר ואסתר
5405499 - 03 ניר יונה ושלמה