מספר טלפון


5405541 - 03 גלעד נח
5405542 - 03 רון ד"ר אביבה ושמואל
5405543 - 03 רנסבורג מלי
5405544 - 03 סורוקר שמחה וזיוה
5405545 - 03 יחזקאל גלית ואילן
5405547 - 03 חכים שמעון וחוה
5405548 - 03 רבינר שלמה
5405549 - 03 ויצר רחל ויוסי