מספר טלפון


5405610 - 03 סיון אברהם
5405611 - 03 רחל ויוספזדה אברהמיאן
5405612 - 03 תמר ואהרון גולדנברג
5405613 - 03 חוטר שרון
5405614 - 03 אשכנזי ניסים ואסתר
5405615 - 03 ורטר אלי ואילנה
5405616 - 03 שטינברג גרשון ושרה
5405617 - 03 יעקב ציון
5405618 - 03 גולדשטיין דר משה
5405619 - 03 לזרסון אהובה ושעיה