מספר טלפון


5405810 - 03 קן תור צבי עו"ד
5405812 - 03 אמיל סימון
5405813 - 03 רוזנברג מיכל ויאיר
5405814 - 03 טהון יעקב
5405815 - 03 גינת גוטספלד) שולה)
5405816 - 03 מלכה חיים
5405819 - 03 ד"ר סגיסמונד רופא ואידה סנקוביסי