מספר טלפון


5405840 - 03 צרניחובסקי נחום וחנה
5405841 - 03 לב עמי רינה
5405842 - 03 אסתר'ס מיני מרקט
5405843 - 03 בלק מוריס ולוטי
5405845 - 03 קפלן ירמיהו ורבקה
5405846 - 03 לוי אלי
5405847 - 03 מלמוד אהרון ודרורה
5405848 - 03 קרין טרזה סוציולוגית