מספר טלפון


5405910 - 03 גלוגובסקי אביגדור
5405911 - 03 בנודיז זהר ואליעזר
5405913 - 03 אוברזון דינה וגדעון המפעלים "והחנויות ראה "גדעון אוברזון
5405914 - 03 הרץ משה
5405915 - 03 מינץ שלמה ודפנה
5405916 - 03 כץ שוש ומיקי
5405918 - 03 שמש מרילין
5405919 - 03 גץ איריס ובני