מספר טלפון


5405980 - 03 צור נעמי
5405981 - 03 אוסובסקי שמואל
5405982 - 03 אלי ארלוק
5405983 - 03 כץ סופה ויעקב
5405984 - 03 (פקס) יורומר אבנרי עמוס
5405985 - 03 נאור (יצחק וצפורה (שכן טוב
5405986 - 03 פרץ רמי
5405987 - 03 מירון ראובן ורחל
5405988 - 03 אורן אלימלך
5405989 - 03 מורגונובסקי אמיליה