מספר טלפון


5406110 - 03 קורין ג'ימי ונאוה
5406111 - 03 גרבוז טלי ואלון
5406112 - 03 פלדשיא החברה הישראלית להשכרת ציוד
5406115 - 03 (פקס) פלדשיא החברה הישראלית להשכרת ציוד
5406116 - 03 רייך עינת ויוסי
5406117 - 03 אד גל גלית
5406119 - 03 (פקס) אורנן תחיה וצבי