מספר טלפון


5406280 - 03 איסלר דינה ויוסי
5406281 - 03 תייר רמי וורד
5406282 - 03 פינטו נעמי
5406283 - 03 בלו רבקה
5406286 - 03 כץ אברהם מהנדס ובטי
5406287 - 03 (פקס) שתיל" צמחי בית וגן משתלה קדישאי נ וי
5406288 - 03 דונת שקי וניר
5406289 - 03 איס אורי ועדנה