מספר טלפון


5406350 - 03 ירוד ישעיהו ואלה
5406351 - 03 דרור נח ועתליה
5406352 - 03 פולצ'ק נח ובת ציון
5406353 - 03 דוד יואל ודינה
5406354 - 03 מנץ עוזי
5406355 - 03 פלסר אביגדור ויוכבד
5406356 - 03 סלע יוסף ומרים
5406357 - 03 ברנע יצחק ושרה
5406359 - 03 אורלי וגד נחום