מספר טלפון


5406420 - 03 פריידז יבסיי
5406421 - 03 גרושקה אילה
5406423 - 03 קפלן נחמיה
5406424 - 03 נלוס יונה
5406425 - 03 רוזנשטיין גילה
5406426 - 03 פישל יוסף ושרלוט
5406427 - 03 טבק דוד
5406428 - 03 נינט קורקוס
5406429 - 03 'פרג ירדנה