מספר טלפון


5406450 - 03 גדות גדור דבורה וארדון
5406451 - 03 בן דרור דני ואיריס
5406452 - 03 פרמן אברהם
5406453 - 03 קרפ ליאון
5406454 - 03 בראון ריטה ותאודור
5406455 - 03 אזרד מרים
5406455 - 03 שמש תקוה
5406456 - 03 אבנר אברהם
5406457 - 03 ציבנר אוטו והדי
5406458 - 03 הופשטטר עפר והילה