מספר טלפון


5406670 - 03 פלדהקר ארי ויעל
5406671 - 03 דנקנר אילנה ואלחנן
5406671 - 03 המנהל א דנקנר מעונו
5406672 - 03 מונטפיורה ראובן וסנדרה
5406673 - 03 לרר עדי וליליאן
5406674 - 03 ישראלי יעל ויעקב
5406675 - 03 ד"ר יואל רופא לנתוח לב וחזה אוביל
5406676 - 03 ארדיטי דלית ואריה
5406677 - 03 אור מרים ומרטין
5406678 - 03 קלאי ד"ר קמביז