מספר טלפון


5406701 - 03 בסיס מלכה
5406702 - 03 גרינפלד טל
5406703 - 03 ברגמן נעמי ומיכאל
5406704 - 03 הירש יהושע
5406705 - 03 שפס אבטליון חיה
5406706 - 03 רביב אסתר
5406707 - 03 דותן גבריאלה וחיים
5406708 - 03 ישראל מאיר