מספר טלפון


5406710 - 03 ניסני שושנה ונתן
5406713 - 03 אמיר רחל וצבי
5406714 - 03 שנור איגנציו ושרה
5406715 - 03 שפס אבטליון חיה
5406716 - 03 ניסני נתן ושוש
5406717 - 03 אביבה ודוד לאור
5406718 - 03 קשתות יפו בע"מ
5406719 - 03 לדר דיאנה