מספר טלפון


5406750 - 03 שגיב בטי
5406751 - 03 פיצ'וטו רינה ואהרון חקלאי
5406752 - 03 אורנשטיין אהרן ומרים
5406753 - 03 יוסף אורית
5406754 - 03 שוהנדלר יוסי ופנינה
5406755 - 03 סימן טוב מאירה
5406756 - 03 'פקס'
5406757 - 03 שמאי ענת וחזי