מספר טלפון


5406770 - 03 פלודה יעקב מהנדס
5406771 - 03 גיא איסלר
5406772 - 03 מישורי חנה ונחמן
5406773 - 03 גליל יעקב
5406774 - 03 צורף שלמה מאמן טניס ומאשה
5406775 - 03 ריינגוירץ רחל ודוד
5406776 - 03 סמואלוב אריה ואלכסנדרה
5406778 - 03 פרייס ניצה
5406779 - 03 רוטנברג בלה וד"ר צבי