מספר טלפון


5406810 - 03 סמי אבנר
5406812 - 03 ורנר יהונתן וחיה
5406813 - 03 איתן קראוזה
5406814 - 03 לחמנוביץ אפרים
5406815 - 03 אברהם מהנדס וחגית ליכטש
5406816 - 03 הראל אלי וסילבי מהנדס אלקטרוניקה ומחשבים
5406817 - 03 שוע אורן
5406818 - 03 שמש יוסף