מספר טלפון


5407960 - 03 פרימה קלאס בע"מ
5407962 - 03 פרוינד רחל ויצחק
5407963 - 03 הירש אורי
5407964 - 03 הראל עזרא
5407966 - 03 מנקס מיכל ודני
5407967 - 03 ניסן ניסמן רוזה
5407968 - 03 חפץ זינה