מספר טלפון


5409321 - 03 שלמה פלינט
5409322 - 03 רבקה פולקמן
5409323 - 03 יכיני רחל
5409324 - 03 קונדיטוריה "רולדין"
5409326 - 03 בן פורת ניצן
5409327 - 03 יכין שרה ויצחק
5409329 - 03 בן יקיר רחל ורפאל