מספר טלפון


5409340 - 03 קלריך דוד ורות
5409342 - 03 קראוס אלה
5409343 - 03 בדולח דליה ואבנר
5409344 - 03 מורגנשטרן אברהם ואסתר
5409345 - 03 צימר צבי
5409346 - 03 סיזר אופנה ולנטין רבקה
5409347 - 03 בורשטיין יוכבד ומאיר
5409349 - 03 גנין אשר ואסתר