מספר טלפון


5409351 - 03 יעקב ולאה פלמהולץ
5409352 - 03 דוד כדורי
5409353 - 03 הלוי נסיאל
5409354 - 03 אלחלל (נינה (שפר
5409355 - 03 רומי יוסף ודינה
5409356 - 03 מיכל ואהרון חכמוב
5409357 - 03 סמואל שלמה וצפורה
5409358 - 03 צילה ומשה ברמן
5409359 - 03 דוד שושנה ויצחק