מספר טלפון


5409570 - 03 דוד משה ונדירה
5409571 - 03 ברוך אסתר וויקטור
5409572 - 03 בריקהיימר י
5409574 - 03 מנצור שמחה
5409575 - 03 אילנד מיכאל ואסתר
5409576 - 03 מישל ויליאם
5409577 - 03 דגמי משה
5409578 - 03 שלום ישראל
5409579 - 03 רוזנבאום דבורה ויצחק