מספר טלפון


5409701 - 03 מני אקרם
5409702 - 03 חבתן נג'יב קבלן בנין
5409703 - 03 הראובני משה ומרה
5409705 - 03 בן הר תמר
5409706 - 03 (פקס) יבוא (פקס) הנהלת חשבונות ספקים
5409707 - 03 מרים מור
5409708 - 03 הלוי רות