מספר טלפון


5409950 - 03 וימן יעקב
5409951 - 03 דיסקין מרים וארנון
5409952 - 03 שורצמן גרשון ופרל
5409953 - 03 זוהר כהן
5409954 - 03 יהודה לאה
5409955 - 03 גליננסקי אהרון וחיה
5409956 - 03 יהודאי עזרא ויהודית
5409958 - 03 ג'ם הקר
5409959 - 03 גי בי אס אי אחזקות מקרקעין בע"מ