מספר טלפון


5440050 - 03 כהן צביקה
5440051 - 03 ניסנוביץ ירון
5440052 - 03 פקס) זינגל) וסקביץ אילנה
5440053 - 03 מ פ מגריטה
5440054 - 03 תודר הגר
5440057 - 03 וקסמן אריאלה ואריה
5440058 - 03 שקד צבי
5440059 - 03 צלאל דר ירון