מספר טלפון


5440120 - 03 טרטר נכסים בע"מ
5440122 - 03 עזרא יהודית
5440123 - 03 הופמן קרול
5440124 - 03 רבינוביץ משה
5440126 - 03 דובדבני מאיר ונעמי
5440127 - 03 מוס דיויד
5440128 - 03 קמחי יהודה