מספר טלפון


5440191 - 03 ממן יוסי עיצוב שיער
5440193 - 03 ישראלי משה וחנה
5440194 - 03 דרור מיקי וורד
5440195 - 03 בלכר אוסקר ושרה
5440196 - 03 עמרני אודי ואלי מנחם
5440197 - 03 עדי קזבו
5440199 - 03 הלל מיקי ואורלי