מספר טלפון


5440660 - 03 ביטון נפתלי
5440661 - 03 חיים אדטו
5440661 - 03 ונילה קונדיטוריה
5440662 - 03 יעקובוביץ חמוטל
5440663 - 03 דוד מנדיאל
5440665 - 03 לוי לילי וכרמלה להב
5440666 - 03 צאיק אליהו
5440667 - 03 סלובטיק מוצרים בע"מ
5440669 - 03 קובי רואה חשבון מסינג