מספר טלפון


5440751 - 03 גראוס לאה
5440752 - 03 בן ציון ליאורה
5440753 - 03 עמית מיכל
5440755 - 03 אנקשטיין דליה
5440758 - 03 שירותי סיעוד מ ט ב המרכז לטיפול במשפחה
5440759 - 03 רן אריאלי