מספר טלפון


5440783 - 03 ליפשיץ רוני
5440784 - 03 הורוביץ יהושע
5440785 - 03 ישראל בוים
5440789 - 03 קפה קלרצ'ו בע"מ