מספר טלפון


5440970 - 03 ורדי רוני ואורה
5440971 - 03 פלוזניק מיכאל ודב
5440972 - 03 ברתיני מיכל
5440975 - 03 כהן סימונה וויקטור
5440976 - 03 ישראלי אליעזר
5440978 - 03 (פקס) י מ מכולות בע"מ
5440979 - 03 (פקס) מרפאה נשימתית