מספר טלפון


5440991 - 03 אינל יעקב
5440992 - 03 קוויתי מזל ונחשון
5440993 - 03 זיתוני דרור
5440994 - 03 כץ סוניה
5440995 - 03 גדקה אילנה אלגד אספקת חומרים ואומנות ופיסול
5440997 - 03 גנטרג נסיעות
5440999 - 03 אלון ולדימיר שירותי הנדסה