מספר טלפון


5441460 - 03 רוזנס חגית
5441462 - 03 יוסי פרידמן
5441462 - 03 מרים ואברהם קרוננפלד
5441463 - 03 קולר שמואל
5441464 - 03 דרט ארמנד
5441465 - 03 קוהנקה דוד ורוז
5441468 - 03 גולדברג אברהם
5441469 - 03 יושפה אפרת