מספר טלפון


5441760 - 03 רודריג יצחק
5441762 - 03 ורדי אברהם
5441763 - 03 אוריין דן
5441764 - 03 (פקס) בית ספר ארצי לתיירות בע"מ
5441769 - 03 מלצר רות ונתן