מספר טלפון


5442410 - 03 מנדלסון חנה ואורי
5442411 - 03 עקרון שלמה
5442412 - 03 חקק דליה
5442413 - 03 הר טוב ד"ר יוסף
5442414 - 03 "טוליפ פרחים
5442415 - 03 לופנפלד לאה
5442416 - 03 פולק קורנל
5442417 - 03 ארד צופי
5442418 - 03 בלקין חיים
5442419 - 03 לופנפלד לאה