מספר טלפון


5442681 - 03 מלון צידון
5442683 - 03 פורטוגלוב מרינה
5442684 - 03 כהן אביבה
5442685 - 03 ווי ג'ו
5442686 - 03 ויינשטיין אבי
5442688 - 03 פקס) אבן) גבירול
5442689 - 03 יכנס שולמית