מספר טלפון


5442890 - 03 ויסברשט טובה ושלום
5442891 - 03 מ ח 'דוביצקי' בן אפרים
5442891 - 03 מ ח דוביצקי
5442893 - 03 גל דוד וזוגלובק גל קרן
5442895 - 03 קורקז הלנה
5442896 - 03 טל עליזה
5442898 - 03 חובב חפציבה
5442899 - 03 כהן נורית ושמואל