מספר טלפון


5443430 - 03 לוי חיים
5443431 - 03 מרגלית טליה אדריכלית
5443433 - 03 ישורון מיכל
5443434 - 03 פלורנטין כרמלה ודניאל מהנדס
5443435 - 03 בנין ציון
5443436 - 03 ווינרוב שרה
5443438 - 03 חבצלת" פרחים וצמחים שמשיאן בני פרחי
5443439 - 03 אלט רינה מורה ויהודה מהנדס