מספר טלפון


5443730 - 03 עמוס לוי
5443731 - 03 פדוביץ מרדכי (מרק) ונחמה
5443732 - 03 מוריס פרנסיס
5443733 - 03 יעקובוביץ טוביה עו"ד ומרים
5443734 - 03 בלומנפלד דן
5443735 - 03 קטרי עליזה
5443736 - 03 בירנבוים טובה
5443737 - 03 בורנשטיין משה
5443738 - 03 זיתוני דרור
5443739 - 03 טאובר פייביש