מספר טלפון


5443910 - 03 בינדר חיים
5443912 - 03 ברסלבסקי רבקה
5443913 - 03 מוסרי דוד ולינדה
5443914 - 03 שושנה ברובצינקו
5443915 - 03 בית הגברת אסתר סידי בתל אביב בע"מ
5443916 - 03 שזר מרים ודוד
5443917 - 03 עתניאל ויפה יוספיה
5443919 - 03 יורם ארז