מספר טלפון


5443920 - 03 סולומון ג'ורג' ורות
5443921 - 03 בר בלהה
5443922 - 03 י סודאי בע"מ
5443922 - 03 אולם תצוגה לקרמיקה
5443923 - 03 גפנר דליה
5443924 - 03 מוצר שלום
5443925 - 03 אליאב צבי וגוטה
5443926 - 03 צברי יחיאל
5443927 - 03 איזנברג חיים ואסתר
5443928 - 03 כריסי ליליאן