מספר טלפון


5444030 - 03 קדם בית כנסת הקהילה ליהדות מתקדמת
5444031 - 03 ישראלי אילה ויעקב
5444032 - 03 ארמוני יעקב
5444033 - 03 נאוה תמיר
5444034 - 03 ירושלמי מכאל
5444037 - 03 האופטמן ינה
5444039 - 03 גגין נעה