מספר טלפון


5444040 - 03 רובינשטיין ישראל
5444041 - 03 זיסמן ויקטור מקס
5444042 - 03 אורפלי ניסים
5444043 - 03 ריץ יעקב וצילה
5444045 - 03 אי ארבע בר מסעדה
5444045 - 03 אי ארבע (אי פור) בר מסעדה
5444046 - 03 פינקוביץ רחל
5444048 - 03 יוניברס נכסים גבאי
5444048 - 03 גבאי יוניברס נכסים דוד
5444049 - 03 רובינשטיין ג'יל