מספר טלפון


5444260 - 03 "קדם בית הכנסת
5444261 - 03 פורט עמוס
5444263 - 03 (פקס) שלמור אירינה יחסי ציבור
5444266 - 03 פורת תמי וגידי
5444269 - 03 חדד מירנדה