מספר טלפון


5444360 - 03 מדף ספרים" אלכסנדרוביץ סיני
5444361 - 03 נועם ענב
5444362 - 03 גולדמן יחיאל
5444363 - 03 (פקס) שגרירות מצרים מונקו מולדובה מאוריטניה ליטא קונסוליה כללית קונסול כללי כבוד
5444364 - 03 ויתקון מרית וגדעון
5444366 - 03 רובינוביץ יוסף וחיותה
5444367 - 03 אדוארד ג'אן
5444368 - 03 רוטקופ גור