מספר טלפון


5444382 - 03 וייס אורלי
5444383 - 03 פסח קרן
5444386 - 03 טרייבטש ישראל ושרה
5444387 - 03 נצין סוזן
5444388 - 03 בירון חנה ויהודה
5444389 - 03 עובדיה אריה