מספר טלפון


5444562 - 03 בן ישי אלי
5444564 - 03 מריקה שיר
5444565 - 03 צ'פניק דוד
5444566 - 03 מרסל שרותי כח אדם 2002 בע"מ
5444567 - 03 פקס) מדלן) מדלן בתי קפה בע"מ
5444567 - 03 מדלן לה ביסטרו (2002) בע"מ
5444568 - 03 סלייטר אילון
5444569 - 03 עצמון משה